Rotteanmeldelser (rotter/andre dyr)

Viser fordelingen mellem anmeldelser, der reelt er rotter og anmeldelser, der skyldes andre dyr.