Natura 2000-områderne

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Her ligger de: