Natura 2000-planlægning 2016-2021

Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan fremgangen i vores vigtigste natur i Natura 2000-områderne sikres.

Der er udarbejdet naturplaner for 250 naturområder, og hver plan indeholder en langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats, der skal gennemføres i planperioden (2016-21). De 250 planer omfatter såkaldte Natura 2000-områder.

Natura 2000-planerne 2016-21 har fokus på: 

  • Sikring af naturpleje
  • færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
  • Sammenhæng i naturen
  • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

Plandokumenter 2016-2021

Planerne er inddelt i de følgende landsdele. Find de enkelte planer herunder.

Sådan bliver Natura 2000-planerne til

Natura 2000-planerne bliver opdateret hvert sjette år (hvert tolvte år for fredskovpligtig skov). Natura 2000-planer 2016-21 er anden generation af naturplaner. Her kan du få overblik over de processer, der knytter sig til de vedtagne planer.