Natura 2000-planlægning 2010-2015

Der er udarbejdet naturplaner for 246 naturområder, og hver plan indeholder en langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats, der skal gennemføres i planperioden (2010-15). De 246 planer omfatter såkaldte Natura 2000-områder.

Plandokumenter 2010-2015

Planerne er inddelt i de følgende landsdele. Find de enkelte planer herunder.

Se desuden Natura 2000-skovhandleplanerne her.