Guide til kosmetikforordningens artikler

Her kan du finde henvisninger til de relevante artikler i kosmetikforordningen.

Her kan du finde henvisninger til de relevante artikler i kosmetikforordningen, opstillet efter emneområde.

Adgang til oplysninger : Artikel 7, 11, 19, 21 og 24
Den ansvarlige person har pligt til at stille en række oplysninger om det kosmetiske produkt til rådighed for Miljøstyrelsen og for offentligheden.

Anmeldelse : Artikel 13 og 16
Den ansvarlige person, og i visse tilfælde også distributøren, skal anmelde de kosmetiske produkter, de bringer i omsætning til Kommissionen. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der foretages en særlig anmeldelse.

Anprisninger og markedsføring : Artikel 4 og 20
Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har.

Dossier : Artikel 10, 11, 18 og kosmetikforordningens bilag 1 
Som ansvarlig person skal man udarbejde og opbevare et dossier med produktinformationer for hvert produkt, man markedsfører. 

Fremstilling : Artikel 8
Kosmetiske produkter skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, GMP.

Mærkning : Artikel 19
Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. indholdsdeklaration, batchnummer samt navn og adresse på den ansvarlige person. Derudover kan der være krav om særlige sikkerhedsforskrifter.

Sikkerhedsvurdering : 3, 10, 11, 14, 15, 17 og kosmetikforordningens bilag 1
Den ansvarlige person skal dokumentere et produkts sikkerhed ved at udarbejde en sikkerhedsvurdering.

Uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger : Artikel 11, 21, 23 og kosmetikforordningens bilag 1
Den ansvarlig person skal registrere alle uønskede virkninger, der opstår ved brug af et kosmetisk produkt. De alvorlige uønskede virkninger skal indberettes til Miljøstyrelsen.

Den ansvarlige persons forpligtelser: Artikel 5
Den ansvarlige person har det overordnede ansvar for, at kosmetikforordningen er overholdt.

Distributørers forpligtelser: Artikel 6
Distributører skal bl.a. kontrollere, at de kosmetiske produkter de sælger, har den påkrævede mærkning.

Opbevaring og transport samt adgang til oplysninger i forsyningskæden: Artikel 6 og 7
Der gælder særlige krav for distributører i forhold til opbevaring og transport af kosmetiske produkter samt adgang til oplysninger på anmodning fra de kompetente myndigheder.

Forbud mod CMR-stoffer: Artikel 15 og 38
Fra 1. december 2010 bliver stoffer, der klassificeres som CMR-stoffer i CLP-forordningen (nr. 1272/2008), automatisk forbudt i kosmetik.