Ansvarlig person: Fremstilling

Kosmetiske produkter skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, GMP.

At kosmetiske produkter skal fremstilles efter god fremstillingspraksis – også kaldet Good Manufacturing Practice (GMP) - betyder, at de skal fremstilles efter de til enhver tid gældende relevante harmoniserede standarder, jf. artikel 8 i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009)

Referencen for denne standard kan ses i dette nummer af Den Europæiske Unions Tidende. Standarden i sig selv er ikke offentlig tilgængelig, men skal købes hos Dansk Standard.

I dossieret for det kosmetiske produkt skal der desuden foreligge en beskrivelse af fremstillingsmetoden og en erklæring om, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis.
Læs mere om reglerne for dossier