Ansvarlig person: Dossier

Som ansvarlig person skal du udarbejde og opbevare et dossier for hvert produkt, som du markedsfører.

Oplysningerne i dossieret skal være lettilgængelige for myndighederne i den medlemsstat, hvor den ansvarlige person har adresse, jf. artikel 11 i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009).

Dossieret skal være på et sprog, der er letforståeligt i det pågældende land, dvs. i Danmark skal dossieret være skrevet på enten dansk eller engelsk. Dossieret skal opbevares i 10 år efter, at sidste batch af produktet er bragt i omsætning.

Dossieret skal bl.a. indeholde: