Ændringer i bilag til kosmetikforordningen

Kosmetikforordningen indeholder alle relevante regler for kosmetiske produkter. Her på siden kan du finde information om ændringer i kosmetikforordningens bilag.

Nedenstående ændringsretsakter er indarbejdet i den seneste konsoliderede kosmetikforordning af 4. april 2022. (Eur-lex)

2024

2023

2022

2021

2019

Guide til artiklerne i kosmetikforordningen

Kosmetikforordningen 1223/2009 (med efterfølgende ændringer) fastlægger kravene til kosmetiske produkter i hele EU. De enkelte krav beskrivelse i forordningen via de såkaldte artikler.  Vi har knyttet hver enkel artikel til de krav, der er til dig som Ansvarlig person eller distributør af kosmetiske prodúkter. For eksempel regulerer artikel 4 og 20 kravene til anprisning og markedsføring. 
Læs mere