Kvikguide til artiklerne i kosmetikforordningen

Her kan du finde henvisninger til de relevante artikler i kosmetikforordningen opdelt efter hvilket emne, de regulerer.

 

Emne

Artikel 

Læs mere 

Den ansvarlige persons forpligtelser
Den ansvarlige person har det overordnede ansvar for, at kosmetikforordningen er overholdt.

Artikel 5

Om krav til den ansvarlige person.

Distributørers forpligtelser
Distributører skal bl.a. kontrollere, at de kosmetiske produkter de sælger, har den påkrævede mærkning.

Artikel 6

Om krav til distributøren

Adgang til oplysninger
Den ansvarlige person har pligt til at stille en række oplysninger om det kosmetiske produkt til rådighed for Miljøstyrelsen og for offentligheden.    

Artikel 7, 11, 19, 21 og 24

Om adgang til oplysninger

Anmeldelse i EU's kosmetikdatabase
Den ansvarlige person, og i visse tilfælde også distributøren, skal anmelde de kosmetiske produkter, de bringer i omsætning til Kommissionen. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der foretages en særlig anmeldelse.

Artikel 13 og 16

Om anmeldelse

Anprisninger og markedsføring
Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har.

Artikel 4 og 20

Om anprisninger og markedsføring

Dossier
Som ansvarlig person skal man udarbejde og opbevare et dossier med produktinformationer for hvert produkt, man markedsfører. 

Artikel 10, 11, 18 og kosmetikforordningens bilag 1

Om dossier

Fremstilling
Kosmetiske produkter skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, GMP.

Artikel 8

Om GMP

Mærkning
Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. indholdsdeklaration, batchnummer samt navn og adresse på den ansvarlige person. Derudover kan der være krav om særlige sikkerhedsforskrifter.

Artikel 19

Om mærkning

Sikkerhedsvurdering 
Den ansvarlige person skal dokumentere et produkts sikkerhed ved at udarbejde en sikkerhedsvurdering.

Artikel 3, 10, 11, 14, 15, 17 og kosmetikforordningens bilag 1

Om sikkerhedsvurdering

Uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger
Den ansvarlig person skal registrere alle uønskede virkninger, der opstår ved brug af et kosmetisk produkt. De alvorlige uønskede virkninger skal indberettes til Miljøstyrelsen.

Artikel 11, 21, 23 og kosmetikforordningens bilag 1

Om uønskede virkninger
Opbevaring og transport samt adgang til oplysninger i forsyningskæden 
Der gælder særlige krav for distributører i forhold til opbevaring og transport af kosmetiske produkter samt adgang til oplysninger på anmodning fra de kompetente myndigheder.
Artikel 6 og 7Om opbevaring, transport og adgang til oplysninger
Forbud mod CMR-stoffer
Stoffer, der klassificeres som CMR-stoffer i CLP-forordningen (nr. 1272/2008), er automatisk forbudt i kosmetik.

Artikel 15 og 38

Om forbud mod cmr-stoffer