Smykker

Der er regler om farlige kemiske stoffer i smykker. Det drejer sig især om nikkel, bly, cadmium og kviksølv. Der er også regler for ure og tekstilsmykker.

Nikkelreglerne beskytter mod udvikling af allergi. Bly-, cadmium- og kviksølvreglerne var i første omgang lavet for at undgå stofferne i affaldsstrømmen, men har vist sig også at beskytte mod sundhedseffekter. Bly og kviksølv kan give fosterskader og have indflydelse på børns indlæringsevne, cadmium er kræftfremkaldende og kan give nyreskader.

Alle dele af smykkerne skal overholde lovgivningen

Mange smykker består af forskellige dele eller materialer som sten, guld, sølv eller plast. Indholdet i, og afgivelsen fra smykkerne måles i produktets ”homogene enkeltdele”. En homogen enkeltdel er en del af et smykke som er lavet af det samme materiale. F.eks. en sten i en ring, en lås på et armbånd eller et vedhæng på en halskæde. Hver del af smykket skal overholde reglerne. Det gælder både stenen, kæden, låsen osv. Det betyder, at det er nødvendigt, at måle det kemiske indhold/afgivelse på både låsen, kæden og vedhænget, hvis de er lavet af forskellige materialer.

Nogle smykker består af forskellige homogene legeringer, der er lagt i tynde lag oven på hinanden. Her betragtes hvert lag af homogent materiale som en homogen enkeltdel.

Få hjælp hos Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål om REACH eller CLP-lovgivningen kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP