Spørgsmål og svar om REACH

Her finder du svar på hyppigt stillede spørgsmål om REACH og kilder til at søge mere viden.

Dialogmøder om REACH og CLP

Miljøstyrelsen arrangerer ca. en gang om året et møde om REACH og CLP for virksomheder, brancheforeninger, virksomhedsrådgivere og NGO’er.

Skriv til Miljøstyrelsens REACH helpdesk reachspm@mst.dk, hvis du gerne vil inviteres til dialogmøderne.

Spørgsmål og svar om REACH