EU's Kandidatlisten

Kandidatlisten er en liste over særligt problematiske stoffer. Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten, træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft. Det drejer sig blandt andet om pligter til at skaffe sig information og videregive information om stoffet i leverandørkæden.

Stoffer på kandidatlisten kan senere komme på godkendelsesordningen under REACH. Det vil betyde, at virksomheder skal søge om godkendelse, før de må anvende stofferne.

Stoffer på kandidatlisten

Kandidatlisten udvides løbende med nye stoffer. Du kan finde den seneste opdaterede liste på ECHAs hjemmeside.

Pligt til at videregive information om kandidatlistestoffer i artikler (varer)

Når et stof er optaget på kandidatlisten, skal enhver leverandør af en artikel give information til sine kunder, hvis artiklen indeholder mere end 0,1 % af stoffet. Fra 5. januar 2021 skal leverandører af artikler, som indeholder mere end 0,1% af et kandidatlistestof desuden anmelde artiklen til SCIP-databasen (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) før den leveres videre i leverandørkæden til professionel brug.
Læs mere om SCIP-databasen.

Detailhandlen skal give information om stoffernes tilstedeværelse i artikler til forbrugerne, hvis en forbruger beder om det. Information til forbrugeren skal leveres gratis og indenfor 45 dage efter at forbrugeren har bedt om det.

Forhandlere/distributører har pligt til at forsyne modtageren med de oplysninger om kandidatlistestoffer i artiklen, som han råder over, og som er tilstrækkelige til, at artiklen kan anvendes sikkert herunder som minimum stoffets navn.

Der gælder i øvrigt, at importører og producenter af artikler skal sende en notifikation til ECHA, hvis stoffet samlet er til stede i artiklerne i mængder over 1 ton om året og koncentrationen er over 0,1 vægtprocent. Der er dog en undtagelse, hvis leverandøren kan udelukke, at mennesker og miljø bliver udsat for stoffet ved normal eller forventet anvendelse og bortskaffelse.

Læs mere om informationspligterne i forhold til stoffer på kandidatlisten

Få alt vide om REACH-lovgivningen i vores temasektion.

Få hjælp hos Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP