Spørgsmål og svar om CLP

Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål om CLP samt inspiration til, hvor du kan finde mere viden og få hjælp.

Faktaark om reglerne

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række faktaark med informationer om reglerne for udvalgte emner inden for kemikalielovgivningen. I faktaarkene får du oplyst, hvilke regler der gælder inden for det konkrete område, og om der er undtagelser fra reglerne.

Du finder faktaark for generelle regler, specifikke stoffer samt for produkter og anvendelser. 
Se alle faktaark