Få overblik over CLP-forordningen

Kemiske stoffer og blandinger skal klassificeres, mærkes og emballeres forsvarligt for at forebygge ulykker hos brugerne og minimere påvirkningen af miljøet. CLP-forordningen sikrer en ensartet klassificering og mærkning globalt.

CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging.” Selve forordningen tager udgangspunkt i EUs forordning nr. 1272 fra 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer, som igen tager udgangspunkt i FN's Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

CLP-reglerne gælder både for kemikalier, der sælges til private og til professionel brug. Er CLP-reglerne ikke overholdt, vil kemikalierne være ulovlige at sælge. 

Klassificering af kemiske stoffer og blandinger

Klassificering handler om at identificere kemikaliers farlige egenskaber for sundhed og miljø samt deres fysiske farer som f.eks. brand- og eksplosionsfare.
Læs mere

Mærkning

Etiketten på farlige kemiske stoffer og blandinger skal oplyse brugerne om, hvordan kemikalier kan være farlige samt om sikker brug og bortskaffelse. Faremærkningen skal også fremgår hvis du sælger produkter på nettet.
Læs mere

Emballering

Der stilles krav til emballager, der indeholder farlige kemiske stoffer eller blandinger. Kravene skal forebygge ulykker ved normal brug og håndtering.
Læs mere

Oplysninger til brug ved forgiftning

Hvis farlige kemikalier indtages eller bruges forkert, er der risiko for forgiftning. For at kunne vælge den rette behandling skal sundhedspersonale vide, hvilke kemikalier en patient har været i kontakt med.
Læs mere

Spørg Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.Eller REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP