Oplysninger til brug ved forgiftning

Hvis en person kommer til skade med et faremærket produkt, skal sundhedspersonalet vide, hvilke kemikalier patienten har været i kontakt med. Hvis de produkter en virksomhed importerer eller sælger er klassificeret som farlige, har man derfor pligt til at indberette kemien i produkterne, inden man må markedsføre dem.

Faktaark om EU-regler for indberetning af giftinformation

CLP-forordningens artikel 45 pålægger medlemslandene at udpege myndigheder, som skal modtage oplysninger om sammensætningen af kemiske blandinger på markedet til brug for sundhedspersonale i tilfælde af forgiftning. I Danmark har Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet ansvaret for at modtage disse oplysninger og gøre oplysningerne tilgængelige for personalet hos Giftlinjen på Bispebjerg hospital.

Farlige blandinger til erhverv skal anmeldes til Arbejdstilsynets Produktregister

Du har pligt til at anmelde farlige blandinger, som du markedsfører til erhvervsmæssig brug i mængder på over 100 kg om året, til Produktregisteret under Arbejdstilsynet og levere oplysninger om  sammensætningen af blandingerne. Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen bruger oplysningerne til at få overblik over de farlige kemikaliers udbredelse i Danmark. Det er gratis at anmelde, og du kan gøre det enten elektronisk eller via et anmeldeskema. Oplysningerne i Produktregisteret er også tilgængelige for Giftlinjens personale. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du få hjælp til brug af produktregistret og anmelde produkter til registreret.
Anmeld farlige kemi til produktregistret (Arbejdstilsynet)

EU-regler for indberetning af oplysninger 

Hvis du sælger en kemisk blanding til privat eller professionel brug, indebærer bilag VIII at du fra d. 1. januar 2021 skulle indberette ensartede sammensætningsoplysninger til giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres. For blandinger der sælges til industriel brug er tidsfristen 1. januar 2024.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har udviklet et harmoniseret standardformat (PCN-format) for indberetning af oplysningerne og oprettet en central portal (PCN-portalen), som medlemslandene kan bruge som alternativ til nationale løsninger. PCN står for Poison Centres Notification. Danmark har valgt at bruge PCN-portalen, hvor oplysningerne opbevares i en database på EU-niveau. En af fordelene er, at virksomheder kan indsende oplysninger til flere lande ved én samlet indberetning. Indberetning af oplysninger vil fortsat være gratis.

Indberetninger af oplysninger til Produktregisteret eller Miljøstyrelsen inden for tidsfristerne er gyldige frem til 1. januar 2025, hvis der ikke foretages ændringer, som kræver opdatering. Skal du opdatere en eksisterende indberetning, gælder tidsfristen for brug af PCN-formatet, og efter 1. januar 2025 skal alle produkter være indberettet via PCN-portalen.

Video-guide: Sådan indberetter du kemi til EU’s giftinformationscenter PCN-portalen

I denne videoguide demonstrerer Peter Hammer Sørensen fra Miljøstyrelsen, hvordan du kommer godt i gang med at indberette oplysninger i ECHA’s PCN-portal. I løbet af de ca. 30 minutter videoen varer viser Peter trin for trin blandt andet, hvordan du opretter en UFI-kode, registrerer kemien i dine produkter, knytter sikkerhedsdatablade til produktet og angiver produkters klassificeringer.
Læs også vores faktaark om EU-regler for indberetning. (pdf)

På disse sider kan du få svar på centrale spørgsmål om, hvordan du udarbejder og indberetter oplysninger ved brug af ECHA’s værktøjer. Spørgsmål og svar er struktureret efter de 7 trin i ECHA’s trin for trin vejledning: