Faktaark: Nikkel

Der er grænser for hvor meget nikkel, produkter som er beregnede til at komme i direkte og længerevarende kontakt med huden, må frigive. Reglerne omfatter en række produkter som f.eks. smykker, ure, spænder, mobiltelefoner, lynlåse og nitter i tøj og fodtøj.

Grænser for nikkelfrigivelse

  • Piercingsmykker, ørestikkere m.m., som indsættes i huller i ører eller resten af kroppen, må ikke frigive mere end 0,2 mikrogram nikkel pr. cm 2 pr. uge.
  • Andre nikkelholdige produkter, der er beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden f.eks. smykker,og mobiltelefoner må ikke frigive mere end 0,5 mikrogram nikkel pr. cm 2 pr. uge.

Produkter skal analyseres for nikkelfrigivelse efter standarden DS/EN 1811 "Referenceprøvningsmetode for afgivelse af nikkel fra produkter beregnet til at komme i direkte og længerevarende kontakt med huden" for at kunne dokumentere, at de overholder kravet. Analyserapporten fungerer som dokumentation og skal opbevares i 5 år.

Krav til belægninger

Nikkelholdige produkter kan være belagt med en nikkelfri belægning f.eks. en guldbelægning eller lak. Hvis det er tilfældet, skal den nikkelfri belægning være så holdbar, at den sikrer, at nikkelfrigivelsen fra produktet ikke overstiger den fastsatte grænse i en periode på mindst to år efter, det er taget i anvendelse.

For at kunne dokumentere at belægningen er tilstrækkelig holdbar, er der udviklet en speciel slidtest, som produktet skal igennem, inden det analyseres for nikkelfrigivelse efter DS/EN 1811:2011+A1:2015. Slidtesten er beskrevet i standarden DS/EN 12472 "Metode til simulering af slid og korrosion for detektering af frigivelse af nikkel fra overfladebelagte emner".

Hudkontakt med nikkel kan føre til allergi og eksem

Man bør begrænse hudkontakten med nikkel, fordi det kan medføre udvikling af nikkelallergi, der er en livsvarig lidelse. Hvis nikkelallergikere bliver udsat for nikkel, kan lidelsen forværres og medføre allergisk kontakteksem.

Fortolkning af længerevarende kontakt med huden

EU Kommissionen har i 2014 udgivet en fortolkning af begrebet ”længerevarende kontakt med huden”. Kommissionen tolker ”længerevarende kontakt med huden” som:

-           10 minutter tre eller flere gange inden for en to-ugers periode, eller

-           30 minutter en eller flere gange inden for en to-ugers periode.

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som producerer, importerer eller sælger et eller flere af ovennævnte produkter, har ansvaret for, at reglerne overholdes sådan, som det fremgår af lovgivningen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Bestemmelsen om afgivelse af nikkel fra visse produkter fremgår af bilag XVII, nr. 27 i EU’s kemikalielovgivning REACH (Forordning EF nr. 1907/2006