Tilsyn og håndhævelse

Kemikalieinspektionen

I Danmark er det Miljøstyrelsen, der har ansvaret for at kontrollere, at reglerne på kemikalieområdet overholdes. I praksis er det en særlig enhed i Miljøstyrelsen – Kemikalieinspektionen – som udfører tilsynet med at importører, producenter og forhandlere af kemiske stoffer overholder reglerne.

Nyheder fra Kemikalieinspektionen