Indberet mulige overtrædelser

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen og alle kan indberette mulige lovovertrædelser til inspektionen. Vi skelner imellem indberetning af pesticider og indberetning af alle andre typer af produkter, der er omfattet af kemikalielovgivningen.

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelse af kravene til produktion, markedsføring og i visse tilfælde anvendelse af kemiske stoffer og produkter. Kemikalielovgivningens regler findes fortrinsvist i EU-forordninger og de danske regler, der gennemfører EU-direktiver. Tilsynsområdet spænder meget vidt – fra kosmetik over bly i forbrugerprodukter til bekæmpelsesmidler

Kemikalieinspektionen modtager løbende indberetninger fra firmaer, privatpersoner, forbrugerorganisationer og andre myndigheder osv., om formodede overtrædelser af kemikalielovgivningen.

Nogle gange er der alle nødvendige oplysninger i sagen, og så kan Kemikalieinspektionen hurtigt vurdere, om der er en overtrædelse af lovgivningen eller ej, og hvordan, der skal følges op på overtrædelsen, herunder om overtrædelsen er så grov, at den skal meldes til politiet. Men som oftest er det nødvendigt med flere oplysninger. 

Vores sagsbehandling kan så for eksempel bestå i, at vi foretager en vurdering af firmaets dokumentation for produktets indhold af kemiske stoffer, eller, at inspektionen foretager en analyse af produktet eller begge dele. I nogle tilfælde må vi tage kontakt til myndighederne i andre EU-lande for at få indhentet den nødvendige dokumentation fra producenter og importører i disse lande. Og det er så først derefter, at vi kan vurdere, om der er en overtrædelse af reglerne, og hvordan der skal følges op. Derfor er det også meget forskelligt, hvor lang tid det tager at behandle den enkelte indberetning.

Anmeldelse af produkter

Du har mulighed for at indberette mulige overtrædelser til Kemikalieinspektionen via "anmeld ulovlige produkter".

Andre EU-myndigheder kontrollerer også non-food produkter på det indre marked. Se mere her: