Produkter som overtræder kemikalielovgivningen

Her kan du følge med, når Kemikalieinspektionen håndhæver overtrædelser af kemikalielovgivningen. Du kan desuden også læse om andre EU-myndigheders kontrol af non-food produkter på det indre marked (ICSMS og RAPEX).

Andre EU-myndigheder kontrollerer også non-food produkter på det indre marked:

Anmeldelse af produkter

Du har mulighed for at indberette mulige overtrædelser til Kemikalieinspektionen via "anmeld ulovlige produkter".