Dialogfase til Natura 2000-planer (2016-2021)

Naturstyrelsen har informeret kommuner, organisationer og særligt berørte lodsejere om basisanalyserne og drøftet ideer forud for udarbejdelse af forslag til planer. Særligt berørte lodsejere er desuden blevet informeret om udsendelse af planforslag og af de endelige Natura 2000-planer.

Naturstyrelsen Fyn

Dialog med kommuner og særligt berørte lodsejere

Dialog med organisationer og kommuner

Markvandringer

  • Den 18. juni 2014 - Fynshoved
  • Den 24. juni 2014 – Arreskov Sø

Naturstyrelsen Himmerland

Dialog med kommuner og særligt berørte lodsejere

Dialog med organisationer og kommuner

Markvandringer

Naturstyrelsen Ringkøbing

Dialog med kommuner og særligt berørte lodsejere

Dialog med organisationer og kommuner

Markvandringer

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Dialog med kommuner og særligt berørte lodsejere

Dialog med organisationer og kommuner

Naturstyrelsen Storstrøm

Dialog med kommuner og særligt berørte lodsejere

Dialog med organisationer og kommuner

Dialog med lodsejere, organisationer og amtskommune på Bornholm

Markvandringer

  • Den 28. maj 2014 - Oremandsgaard

Naturstyrelsen Vadehavet

Dialog med kommuner og særligt berørte lodsejere

Dialog med organisationer og kommuner

Markvandringer

Naturstyrelsen Vestsjælland

Dialog med kommuner og særligt berørte lodsejere

Dialog med organisationer og kommuner

Markvandringer