Høringsnotater og høringssvar fra Natura 2000-grænsejustering

Processen med justering af grænserne for Natura 2000-områderne er afsluttet og en opdateret habitatbekendtgørelse fastlægger de gældende grænser

Natura 2000-områderne er pr. 1. november 2018 opdateret i Miljø- og fødevareministeriets reviderede habitatbekendtgørelse, som fastlægger de endelige Natura 2000-grænser og fastlægger de nye Natura 2000-områder, der udpeges. Områderne er justerede på baggrund af den politiske aftale om Naturpakken, maj 2016.

De opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger. Europa-Kommissionen skal godkende ændringer i habitatområderne. Der er pligt til at beskytte de nyudpegede arealer med det samme. De arealer, der udtages, skal også beskyttes, indtil Europa-Kommissionen godkender de nye områdegrænser. Det forventes, at Kommissionen godkender de nye områdegrænser ved udgangen af 2019. Bekendtgørelse og kortene vil herefter blive rettet til. Det betyder, at indtil da er både forventede udvidelser og reduktioner beskyttet. Man kan se grænserne for habitatområderne, sådan som Miljøstyrelsen forventer, at de kommer til at se ud 2019/2020 i Miljøgis i temaet "Forventede grænser for Habitatområder" der ligger i gruppen "Justeringer i habitatområder".

De gennemførte høringer

De justerede områdegrænser har været i høring i flere omgange. I forbindelse med høringerne har Miljøstyrelsen modtaget en række høringssvar. De modtagne høringssvar gav i flere situationer anledning til ændringer i det oprindelige forslag og alle høringssvar er indgået i den videre proces.

Høringssvar

Høringssvar hvor der er givet tilladelse til offentliggørelse og som ikke indeholder personfølsomme eller personhenførbare oplysninger.

Høringssvar hvor der er givet tilladelse til offentliggørelse og hvor enten personfølsomme eller personhenførbare oplysninger er blevet anoymiseret.

Høringssvar hvor der efter indgivelse er taget stilling til offentliggørelse og som må offentliggøres. Evt. personfølsomme eller personhenførbare oplysninger er blevet anonymiseret.

 

Høringsnotater til høring af justering af Natura 2000-områdenes grænser

Miljøstyrelsen har udarbejdet høringsnotater, som kan findes herunder. Der er udarbejdet et notat, der håndterer mere generelle spørgsmål om bl.a. selve processen og et høringsnotat for hvert enkelt Natura 2000-område. Der er ligeledes lavet et notat om de nye Natura 2000-områder, der bliver udpeget.

I forbindelse med Miljø- og fødevareministeriets høring af habitatbekendtgørelsen i perioden 22. august til 17. september 2018 er der ligeledes kommet høringssvar vedrørte Natura 2000-grænserne. Disse er behandlet i nedenstående høringsnotater. Høringsnotatet, der er udarbejdet på baggrund af til høringen af habitatbekendtgørelsen, findes på høringsportalen.

Specifikke høringsnotater