Staldindretning

Oversigt over Miljøstyrelsens teknologiliste for staldindretning

Hver teknologi i tabellen linker til det sted på Miljøstyrelsens teknologiliste, hvor teknologien er. Hvis du følger linket, er der en nærmere beskrivelse af teknologien.

TeknologiMiljøeffekt

Agrifarms staldkoncept Intellifarm til slagtesvin

Ammoniak: 67 % tilsluttet Agri Airclean luftrenser med effekt på 91 %. Ved brug af en luftrenser med en anden effekt (E, %) kan denne beregnes som: Samlet effekt = 0,86 × E − 11.

Lugt: 53 % tilsluttet Agri Airclean luftrenser med effekt på 83 %. Ved brug af en luftrenser med en anden effekt (E, %) kan denne beregnes som: Samlet effekt = 0,53 × E + 9.

Forudsætninger fremgår endvidere af MELT indstillingen.

Gyllekøling i stalde med rørudslusning (slagtesvin, søer og smågrise)

Ammoniak: Op til 30 %. Effekten i % beregnes efter formlen: 0,85*x-0,004x2 (x=W/m2)

Lugt: Op til 20 %. Effekten i % beregnes efter formlen 0,77*x

Gyllekøling i stalde med linespil (slagtesvin, søer og smågrise)

Ammoniak: Op til 34 %. Effekten i % beregnes efter formlen: 1,66*x-0,02*x2

(x=W/m2)

Lugt: Ingen lugteffekt

JH forsuring NH4+ Infarm NH4+ Svinestalde

64% ammoniakreduktion

Ingen lugtreduktion

JH Smellfighter Svinestalde i kombination med JH forsuring NH4+

51 % lugtreduktion

64 % ammoniakreduktion 

JH forsuring NH4+Kvægstalde med ringkanal eller bagskylskanalJH forsuring NH4+Kvægstalde med ringkanal eller bagskylskanal

33 % ammoniakreduktion

Ingen lugtreduktion

Daglig udmugning i minkbure

 

27 % ammoniakreduktion i forhold til udmugning én gang ugentligt

Ingen lugtreduktion

Udmugning i minkbure to gange ugentligt

27 % ammoniakreduktion i forhold til udmugning én gang ugentligt

Ingen lugtreduktion

Ugentlig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve

Ingen ammoniakreduktion

20 % lugtreduktion i forhold til tømning hhv. 6 uger efter indsættelse af smågrise samt ved tømning af stalden efter 12 uger

Gødningsbånd til æglæggende høns som ikke holdes i bur

Der kan opnås en ammoniakreduktion på 30 og 36 % ved henholdsvis to og tre ugentlige
udmugninger sammenlignet med én ugentlig udmugning

Ingen lugtreduktion

Gødningsbånd til æglæggende høns i berigede bure

Der kan opnås en ammoniakreduktion på 54 og 66 % ved henholdsvis to og tre ugentlige
udmugninger sammenlignet med én ugentlig udmugning

Ingen lugtreduktion

Punktudsugning i slagtesvinestalde med drænet gulv + spalter (33/67) eller med delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv

Ammoniakreduktionen afhænger af effekten af den tilsluttede luftrenser. Beregnes efter formlen: Samlet effekt = 0,7 × E − 12

Lugtreduktionen afhænger af effekten af den tilsluttede luftrenser. Beregnes efter formlen: Samlet effekt = 0,39 × E + 9

Rokkedahl Energi - varmeveksler til traditionelle slagtekyllingestalde og til stalde til skrabeslagtekyllingeproduktion

28 % ammoniakreduktion i forhold til stalde uden varmeveksler

Ingen lugtreduktion

COLUMBUS AQUA A/S, SmartScrape, skrabesystem til gyllerender i minkhuse

Ammoniak: 37 % ammoniakreduktion

Lugt: Ingen lugtreduktion

Munters Heat-X-Rotate - varmeveksler til traditionelle slagtekyllingestalde

Ammoniakreducerende effekt: 28 %

 

Miljøstyrelsens teknologiliste for staldindretning

Agrifarms staldkoncept Intellifarm til slagtesvin

Gyllekøling i stalde med rørudslusning (slagtesvin, søer og smågrise)

Gyllekøling i stalde med linespil (slagtesvin, søer og smågrise)

JH forsuring NH4+ Infarm NH4+ Svinestalde

JH Smellfighter Svinestalde i kombination med JH forsuring NH4+

JH forsuring NH4+Kvægstalde med ringkanal eller bagskylskanal

Daglig udmugning i minkbure

Udmugning i minkbure to gange ugentligt

Ugentlig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve

Gødningsbånd til æglæggende høns som ikke holdes i bur

Gødningsbånd til æglæggende høns i berigede bure

Punktudsugning i slagtesvinestalde med drænet gulv + spalter (33/67) eller med delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv

Rokkedahl Energi - varmeveksler til traditionelle slagtekyllingestalde og til stalde til skrabeslagtekyllingeproduktion

COLUMBUS AQUA A/S, SmartScrape, skrabesystem til gyllerender i minkhuse

Munters Heat-X-Rotate - varmeveksler til traditionelle slagtekyllingestalde

*Teknologiproducenten eller branchen har indgået en aftale med Miljøstyrelsen, hvor der er udarbejdet en plan for tilvejebringelse af endelig dokumentation af teknologien eller teknikken. Den angivne effekt, mens teknologien er midlertidigt optaget er derfor ikke endelig, hvilket kan betyde at effekten efter endelig verifikation kan blive ændret, som følge af den nye viden.