Luftrensning

Oversigt over Miljøstyrelsens teknologiliste for luftrensning

Hver teknologi i tabellen linker til det sted på Miljøstyrelsens teknologiliste, hvor teknologien er. Hvis du følger linket, er der en nærmere beskrivelse af teknologien.

Teknologi

Miljøeffekt

Agrifarm Agri Airclean, Kemisk luftrensning, Svinestalde

91% ammoniakreduktion

83% lugtreduktion

Kan anvendes i kombination med punktudsugning og ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft

KJ Klimateknik, BAC-1, Biologisk luftrensning, Svinestalde (Forhandles ikke p.t.)

89% ammoniakreduktion*

68% lugtreduktion*

*ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft

Munters MAC 1, Kemisk luftrensning, Svinestalde

89% ammoniakreduktion*

Ingen lugtreduktion

*ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft

Munters MAC 2, Kemisk luftrensning, Svinestalde

89% ammoniakreduktion

Ingen lugtreduktion

Kan anvendes i kombination med punktudsugning og ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft

Skov A/S, Farm AirClean BIO Flex 2-stage, Biologisk luftrensning, Svinestalde

88% ammoniakreduktion*

74% lugtreduktion*

*ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft

Skov A/S, Farm AirClean BIO Flex 2-stage - i kombination med punktudsugning, Biologisk luftrensning, Svinestalde

55 % ammoniakreduktion

43 % lugtreduktion

Kan anvendes i kombination med punktudsugning

Skov A/S, Farm AirClean BIO Flex 3-stage, Biologisk luftrensning, Svinestalde

 

87% ammoniakreduktion*

81% lugtreduktion*

*ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft

Skov A/S, FAC Combi-Cleaner PE luftrenser tilkoblet punktudsugning, Kombineret kemisk og Biologisk luftrensning, Svinestalde

 96 % ammoniakreduktion

77 % lugtreduktion

75 % støvreduktion

Kan kun anvendes i kombination med punktudsugning

Vær opmærksom på at korrigere for punktudsugningens miljøeffekt.

Miljøstyrelsens teknologiliste for luftrensning

Agrifarm Agri Airclean, Kemisk luftrensning, Svinestalde

KJ Klimateknik, BAC-1, Biologisk luftrensning, Svinestalde (forhandles ikke pt.)

Munters MAC 1, Kemisk luftrensning, Svinestalde

Munters MAC 2, Kemisk luftrensning, Svinestalde

Skov A/S, Farm AirClean BIO Flex 2-stage, Biologisk luftrensning, Svinestalde

Skov A/S, Farm AirClean BIO Flex 2-stage - i kombination med punktudsugning, Biologisk luftrensning, Svinestalde

Skov A/S, Farm AirClean BIO Flex 3-stage, Biologisk luftrensning, Svinestalde

Skov A/S, FAC Combi-Cleaner PE luftrenser tilkoblet punktudsugning, Kombineret kemisk og Biologisk luftrensning, Svinestalde