Teknologilisten

Teknologilisten og hvordan du bruger den

For hver teknologi på listen kan du finde oplysninger om teknologiproducenten, hvilken husdyrtype teknologien virker på, teknologiens miljøeffekt på ammoniak og lugt samt øvrige relevante informationer.

Det er også muligt at downloade den dokumentation, som ligger bag optagelsen på Teknologilisten, hvor du kan læse mere om virkningen af teknologien. Der er desuden forslag til vilkår for kontrol og anvendelse af teknologien, samt vejledning til kommunerne om kontrol af teknologien. I bemærkningsfeltet finder du særlige informationer som kun gælder for den konkrete teknologi.

Hver gang der foretages ændringer på Teknologilisten, vil dette blive registreret i logbogen. Dette gør det nemmere, at se hvilke ændringer der bliver foretaget på listen.

Har du spørgsmål til Teknologilisten generelt

  • Miljøstyrelsen | Erhverv
  • E-mail: mst@mst.dk
  • Telefon: 72 54 40 00

Har du spørgsmål om optagelse på Teknologilisten

  • ETA Danmark A/S
  • Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn
  • E-mail: eta@etadanmark.dk
  • Telefon: 72245900