Genbrugspladser

Kommunerne driver genbrugspladserne. Genbrugspladserne er en del af den kommunale affaldsordning, som husholdningerne betaler et årligt gebyr for at have adgang til.

Affaldsproducerende virksomheder kan for genanvendeligt erhvervsaffald vælge mellem at benytte en indsamler eller at tilmelde sig genbrugspladsordningen.

Affaldsproducerende virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen, kan aflevere alt affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med, på genbrugspladsen. Genbrugspladserne omfatter således ikke kun det genanvendelige erhvervsaffald.

Indsamlingsvirksomheder kan også være tilmeldt genbrugspladsordningen og f.eks. aflevere en eventuel sorteringsrest af affald, som indsamlingsvirksomheden har modtaget og sorteret fra andre virksomheder. Det skal dog være affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald Landbrugsplast og industrimateriel er eksempler på affald, der ikke svarer til husholdningsaffald.. Derimod svarer f.eks. møbler fra kontorer i karakter til husholdningsaffald.

Alle virksomheders (dvs. både affaldsproducerende virksomheders eller indsamlingsvirksomheders) adgang til at aflevere affald på genbrugspladsen er begrænset for så vidt angår køretøjer og farligt affald. Det er kun køretøjer med en totalvægt på 3.500 kg, eventuel med påmonteret trailer, der har adgang. Der må kun afleveres 200 kg farligt affald om året pr. virksomhed.

Virksomheder, der har tilmeldt sig genbrugspladsordningen, skal betale et gebyr. Kommunerne kan vælge mellem betaling pr. besøg eller betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.

Farligt affald

Link til afsnittet " Ordning for farligt affald "