Genbrugspladser

Kommunerne driver genbrugspladserne. Genbrugspladserne er en del af den kommunale affaldsordning, som husholdningerne betaler et årligt gebyr for at have adgang til.

Affaldsproducerende virksomheder kan for erhvervsaffald, der er egnet til materialenyttiggørelse vælge at benytte en indsamler eller at tilmelde sig genbrugspladsordningerne.

Affaldsproducerende virksomheder der tilmelder sig genbrugspladsordningerne, kan aflevere alt affald, der i svarer til det husholdningerne har adgang til at aflevere på genbrugspladsen. Genbrugspladserne omfatter således ikke kun erhvervsaffaldet egnet til materialenyttiggørelse.

Indsamlingsvirksomheder kan også være tilmeldt genbrugspladsordningen og f.eks. aflevere en sorteringsrest af affald, som indsamlingsvirksomheden har modtaget og sorteret fra andre virksomheder. Det skal dog være affald der svarer til husholdningsaffald.

Landbrugsplast og industrimateriel er eksempler på affald, der ikke svarer til husholdningsaffald. Derimod svarer f.eks. møbler fra kontorer til husholdningsaffald.

Alle virksomheders (dvs. både affaldsproducerende virksomheders eller indsamlingsvirksomheders) adgang til at aflevere affald på genbrugspladsen er begrænset for så vidt angår køretøjer og farligt affald. Det er kun køretøjer med en totalvægt på 3.500 kg, eventuel med påmonteret trailer, der har adgang. Der må kun afleveres 200 kg farligt affald om året pr. virksomhed, jf. affaldsaktørbekendtgørelsens. Batterier og elektronisk udstyr er omfattet af en producentansvarsordning og tæller ikke med i denne mængde.

Virksomheder der har tilmeldt sig genbrugspladsordningen, skal betale et gebyr.

Kommunerne kan vælge mellem betaling pr. besøg eller betaling af et abonnement eller kombination heraf, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen.