Anmeldelse til kommunen

Alle affaldsproducerene virksomheder har pligt til at anmelde det farlige affald, de producerer, til kommunen. Det gælder også, selvom der er tale om små mængder farligt affald.

Anmeldelsen skal ske, når den affaldsproducerende virksomhed etableres, og herefter når der sker væsentlige ændringer i typen eller mængden af farligt affald.

Kommunen skal vide:

  • Hvilke typer af farligt affald, der er tale om – både navn og EAK-kode
  • Den årlige mængde
  • Hvordan affaldet er emballeret
  • Sammensætning og egenskaber, f.eks. om det er giftigt, ætsende osv.

Kommunen skal have disse oplysninger, fordi kommunen er ansvarlig for etablering af en indsamlingsordning for farligt affald i kommunen, og skal sikre, at der er kapacitet til at behandle alt det farlige affald, der produceres i kommunen.

Hvis din indsamlingsvirksomhed modtager blandet erhvervsaffald til sortering, og der her udsorteres farligt affald, så skal denne mængde farligt affald anmeldes til kommunen.

EAK-kode

Du finder koden i Affaldsbekendtgørelsen:  Bilag 2