Affaldsbekendtgørelsen


Affaldsbekendtgørelsen indeholder de vigtigste regler om kommuners og privates indsamling og håndtering af affald.

Affaldsbekendtgørelsen indeholder regler om en række emner, som er vigtige at kende til:

  • Affaldshierarkiet for kommunal affaldshåndtering (kap. 4)
  • Kommunale affaldsregulativer (kap. 6)
  • Kommunale affaldsordninger (kap. 7)
  • Erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse (kap. 10)
  • Særlige regler om farligt affald fra virksomheder (kap. 11)
  • Bilag 2 - Listen over affald (EAK-listen)

Affaldshierarkiet giver prioriteringen for den kommunale affaldshåndtering:

  1. Forberedelse med henblik på genbrug.
  2. Genanvendelse.
  3. Anden nyttiggørelse.
  4. Bortskaffelse.

For en række affaldstyper, f.eks. batterier og elektronik, er der etableret særlige ordninger, hvor producenten af produktet er ansvarlig for, at affaldet indsamles og behandles på den rigtige måde for at sikre mest mulig genanvendelse. Der er også et særligt pant- og retursystem for emballager. Der er desuden mulighed for, at virksomheder indgår aftaler med kommuner om tilbagetagning af produkter eller etablerer godkendte private tilbagetagningsordninger for egne produkter. Sådanne ordninger behøver ikke nødvendigvis at findes i hele Danmark for den pågældende affaldstype.

Indsamlingsvirksomheder må indsamle ting til genbrug, der ikke er affald, samt affald, der ikke er underlagt kommunalt ansvar, dvs. genanvendeligt erhvervsaffald, herunder genanvendeligt farligt erhvervsaffald, , og - efter aftale med producenten eller importøren - det affald, der må håndteres af private tilbagetagningsordninger.

Affaldsbekendtgørelsen

Du kan finde den via linket her