Rottefri

Der er syv enkle og gode råd, der kan holde rotterne væk fra ens ejendom.

1. Sørg for, at alle ydermure, vinduer og døre er hele og intakte.

2. Udluftningskanaler under boliger skal være udstyret med metalriste.

3. Hold altid døre til udhuse og garager lukkede.

4. Fuglefoder skal være i en tætsluttet beholder, så rotter ikke kan lugte det.

5. Overfodr ikke høns, hunde og katte udenfor, for rotter spiser rester.

6. Sørg for, at hønsehusets bund er hævet ca. 30 cm. over jorden, så rotter ikke kan grave sig ind.

7. Ryd buskads og træer ca. ½ meter fra husmure og bygninger, så kan rotter ikke finde skjul. 

Hvis rotterne kommer igen

Nogle gange bliver der ved med at være rotter, selvom en kloakfejl er blevet udbedret. Det kan skyldes, at rotterne ikke har fundet ned i kloakken, før deres smuthul blev spærret. Så må der opsættes smækfælder af rottebekæmpere. 

Rotter kan klare sig uden mad i lang tid, men de skal drikke regelmæssigt. Rotter kan have forråd forskellige steder, som de kan leve af i ugevis. Men er der rotter i mere end tre til fire uger efter, at en kloakfejl er blevet rettet, og er rotterne ikke gået i smækfælderne, så er der sandsynligvis stadig en fejl på kloaknettet eller afløbssystemet, og så er en ny røgprøve nødvendig, hvis ikke rottebekæmperen ønsker at sætte kloak-Tv op, der kan fange rotterene med videokamera.

Husk før huskøb

Få altid kloaksystemet tjekket ved overtagelse af en ny bolig. Som køber kan man overveje at få indført på slutsedlen, at sælger leverer en ejendom med intakt afløbssystem. På den måde slipper man for det økonomiske ansvar, hvis der efterfølgende bliver opdaget kloakbrud og rotter.

Husk også at få ødelagte riste og nedløbsrør repareret. Eventuelle huller i soklen og murværk skal repareres med metalnet og udfyldes med beton, da de ellers kan fungere som gemmesteder for rotter