Nr. 38 - maj 2020 - Miljøstyrelsen godkender ny type rottegift

Nyt bekæmpelsesmiddel

Miljøstyrelsen har netop godkendt et rotte- og musebekæmpelsesmiddel med aktivstoffet cholecalciferol.

Midler med cholecalciferol godkendes kun til brug, for R1 og R2 autoriserede rottebekæmpere.

Nye midler med cholecalciferol skal ses som supplement til de allerede kendte kemiske bekæmpelsesmidler på markedet.

Kort om midlet og virkemåde

Cholecalciferol (vitamin D3) er en langsomt virkende gift. Den langsomme virkning betyder at de neofobiske rotter ikke er i stand til at forbinde indtag med virkning og derfor ikke afviser giften efter første indtag, fordi forgiftningssymptomerne først opstår senere. Cholecalciferol vurderes derfor effektivt til rottebekæmpelse.

Når dyr eller mennesker indtager et bekæmpelsesmiddel med cholecalciferol, sker der det, at indholdet af calcium (kalk) i kroppen forøges markant. Et meget højt indhold af calcium (hypercalcæmi) er skadeligt og medfører bl.a. nyresvigt og hjertestop. Rotter dør typisk 2-5 dage efter, at de er blevet forgiftet.

Om godkendelsen

Som ved andre rottebekæmpelsesmidler, knytter der sig nogle forskrifter til besiddelse og anvendelse af midlet, for at minimere risikoen for forgiftning af mennesker og dyr uden for målgruppen.

Forskrifterne fremgår af etiketten på produktet og skal altid følges.

Forskrifterne må ikke overtrædes.

Mærkning af foderstationer

De autoriserede skal være særligt opmærksomme på forskrifterne om mærkning af foderstationer:

”Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Foderstationer skal være forsynet med kontaktinformation på dem, som udfører bekæmpelsen.”

Der findes ingen modgift mod cholecalciferol-forgiftning og behandlingen er væsentlig anderledes end for antikoagulant-forgiftning. Det betyder, at den autoriserede ikke kan benytte cholecalciferol i foderstationer, der er mærket til brug med antikoagulanter, fælder eller sporingsmidler.  I stedet skal foderstationen først mærkes om, så dens mærkning følger forskriften for cholecalciferol.

Hvor og hvordan bruges midler med cholecalciferol

Producentens brugsanvisning til produktet samt forskrifterne herfor, danner rammen for hvordan den autoriserede skal bekæmpe rotter og mus sikkert og effektivt.

Aktivstoffet cholecalciferol adskiller sig i virkemåde fra antikoagulanterne. Midler med cholecalciferol er derfor lovlige at bruge som 1. valg, hvor ugiftige metoder ikke vurderes tilstrækkeligt effektive. Der er ikke konstateret resistens mod cholecalciferol og midler med cholecalciferol forventes derfor at være effektive i resistensplagede områder.

R2-autoriserede har tilladelse til at bruge det nye bekæmpelsesmiddel med cholecalciferol og kan nu lovligt selv anvende kemisk bekæmpelse mod resistente rotter på egen erhvervsejendom.

Det er vigtigt at understrege, at midlet ikke er godkendt til brug i kloakker og som følge deraf, heller ikke må anvendes i stalde under tremme/spaltegulve. 

Spørgsmål til de nye midler bedes rettet direkte til forhandlere og producenter.

Værd at vide

I forbindelse med godkendelsen af bekæmpelsesmidlet har Miljøstyrelsen orienteret dyrlæger m.fl. om behandling af cholecalciferol-forgiftning.

Der er registreringspligt for brug af cholecalciferol på linje med reglerne for antikoagulanter, som de fremgår af rottebekendtgørelsen.

Du kan altid finde oplysning om bekæmpelsesmidler i Miljøstyrelsens database for bekæmpelsesmidler: https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/bmd/

Erfaringsopsamling

Der findes kun sparsomt med erfaring i brug af de nye midler med cholecalciferol. Miljøstyrelsen hører derfor gerne om brugernes erfaring på området. Henvendelse rettes til rottekonsulenterne.

Venlig hilsen

Miljøstyrelsens rottekonsulenter

John Ejvind Hansen

Konsulent

Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5

5000 Odense C

Tlf. 9132 9551

Obfuscated Email

Kirsten Søndergaard

Konsulent

Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5

5000 Odense C

Tlf. 9358 8021

Obfuscated Email

Niels Hesthaven Sørensen

Konsulent

Miljøstyrelsen

Lollandsvej 4G

7400 Herning

Tlf. 2287 1254

Obfuscated Email