Rotteanmeldelser fordelt på ejendomstyper

Viser fordelingen af rotteanmeldelserne på forskellige ejendomstyper.