Hvem varetager bekæmpelsen

Viser fordelingen mellem kommunal bekæmpelse, bekæmpelsen udført at private R1-bekæmpelsesfirma og bekæmpelse varetaget af R2-autoriserede på egne erhvervsejendomme.