Andel af kommuner med kloakrottebekæmpelse i hovedledningerne

Viser hvor stor en del af kommunerne, der vælger at bekæmpe rotter i hovedkloakken, som en del af den kommunale indsats mod rotter. Søger du oplysninger for år, hvor oplysningerne endnu ikke er fuldt opdaterede, bør du anvende procent, hvis du sammenligner med tidligere år.