Eksempelsamling med BNBO-afgrænsning og tiltag i BNBO til og med 2018

BNBO-partnerskabet har udarbejdet et notat med eksempler på BNBO-afgrænsning og tiltag i BNBO. Notatets eksempler er ikke udtømmende, men beskriver variationen i afgrænsningen og kommunale tiltag i BNBO – til og med 2018.

De fem eksempler stammer fra Sønderborg (to eksempler), Egedal, Hjørring og Odense kommuner. Eksemplerne spænder vidt og dækker både informationsindsatser målrettet villaejere, afledning af vejvand samt sprøjteforbud.

Notatet bygger på kommunale vurderinger og tiltag fra før den politiske tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021 samt vedtagelse af den tilhørende lovgivning mv. Notatet har således et historisk udgangspunkt. Eksemplerne skal ikke betragtes som retningsgivende for den fremadrettede indsats i BNBO, men vurderes alligevel at være relevante for kommunernes arbejde på området fra 2020-2022, idet de illustrerer udgangspunktet for arbejdet og kan fungere som inspiration for kommende kommunale tiltag.

Miljøstyrelsen vurderer, at alle eksemplerne ville kunne leve op til de nye regler – dog med et enkelt forbehold: I de eksempler, hvor kommunen har valgt ikke at gennemføre yderligere tiltag i BNBO, er grundlaget for vurderingen ikke beskrevet så detaljeret i eksemplerne, som der efter de nye regler stilles krav om i forbindelse med indberetningen (BNBO-bekendtgørelsens § 4).