Godkendelse af pesticider

Inden et pesticidmiddel kan markedsføres og bruges i Danmark, skal det godkendes af Miljøstyrelsen. Som hovedregel er pesticidaktivstoffer godkendt på EU-niveau, og pesticidmidler er godkendt af de enkelte medlemsstater. Hvis du som ansøger ønsker at søge om godkendelse af et pesticidmiddel, er du omfattet af pesticidforordningen samt specifikke krav for Nordzonen og Danmark.