Hvem, hvornår, hvor

Inden et pesticidmiddel kan markedsføres og bruges i Danmark, skal det godkendes af Miljøstyrelsen.

Hvem kan ansøge?

Det er den virksomhed, som markedsfører midlet, der skal søge om en godkendelse. I forbindelse med ansøgning om godkendelse af et pesticidmiddel følger et gebyr, som afhænger af ansøgningstypen. Mere information om dette kan findes under Gebyrer

Hvornår ansøger du?

Ansøgningsprocessen for et nyt produkt i f.eks. Danmark kan først starte, når aktivstoffet i pesticidmidlet er godkendt, og optaget på EU’s positivliste (godkendelsesforordningen). Afviser EU et aktivstof, er det forbudt at sælge og markedsføre på det europæiske marked.  
Ansøgninger skal prænotificeres et halvt år før de indsendes, så arbejdet kan planlægges.

Det er vigtigt, at ansøgningen er komplet og opfylder alle krav til den specifikke ansøgningstype. Vurderingen vil først påbegyndes, når alt relevant materiale og information er til stede. Hvis ansøgningen gentagene gange vurderes til at være ufuldstændig, vil ansøgningen blive afvist.

Hvor skal du ansøge

Hvis der ønskes en godkendelse til et pesticidmiddel, skal ansøgningen sendes til det land eller de lande, hvor midlet ønskes markedsført, også når vurderingen foregår på zoneniveau. Vurderingen af nye produkter og revurderinger foretages zonevis, hvor Danmark hører til Nordzonen. EU fungerer dog som en samlet zone, når der skal vurderes midler til væksthuse, til behandling af afgrøder efter høst, til behandling af tomme lagerrum eller til bejdsning.

Læs mere om forskellige typer af ansøgninger under Ansøgningsformer og krav

Få mere at vide

Få et hurtigt overblik