Overgangsordning

Den 14. juni 2011 trådte pesticidforordningen 1107/2009 i kraft og ophævede plantebeskyttelsesmiddeldirektiv 91/414.

Eksisterende godkendelser af pesticidmidler, som er givet før den 14. juni 2011, er som udgangspunkt fortsat gældende efter den 14. juni. De er gyldige, indtil de ændres eller tilbagekaldes.

Reglerne fra før den 14. juni 2011, skal fortsat anvendes på visse ansøgninger om godkendelse eller fornyet godkendelse af pesticidmidler, som beskrevet nedenfor. Herudover er der også overgangsordninger for nogle af de nye typer af stoffer/midler, som fremover bliver godkendelsespligtige.

Pesticidmidler 

Eksisterende godkendelser – hvor kemikalieloven gælder

Eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler som er givet før den 14. juni 2011, er fortsat gældende efter den 14. juni.

Eksisterende godkendelser er gyldige indtil, de ændres eller tilbagekaldes. Ændringen eller tilbagekaldelsen af godkendelsen sker efter de hidtil gældende regler i kemikalieloven, hvis ændringen eller tilbagekaldelsen sker som følge af;

  • Aktivstoffets optagelse på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet før den 14. juni 2011, og pesticidmidlet derfor skal revurderes, men hvor sagsbehandlingen ikke er færdiggjort den 14. juni 2011, eller
  • Aktivstoffets optagelse på forordningen over godkendte aktivstoffer efter den 14. juni, hvor aktivstoffet er vurderet efter plantebeskyttelsesmiddeldirektivets regler, og hvor en fornyet vurdering af produktet først behandles efter den 14. juni 2011

Databeskyttelse i overgangsperioden

Kemikalielovens tidligere gældende regler om databeskyttelse om aktivstoffer og pesticidmidler finder fortsat anvendelse ved fornyet vurdering af eksisterende godkendelser med aktivstoffer, der er omfattet af en af de to ovenstående situationer. Dog med følgende gældende databeskyttelsesperioder:

  • 5 år efter optagelsen eller godkendelsen for eksisterende stoffer iht. direktiv 91/414
  • I 10 år efter optagelsen eller godkendelsen for nye stoffer iht. direktiv 91/414
  • I 5 år efter fornyelse af optagelse eller godkendelse af den oprindelige optagelse af aktivstoffet, hvis optagelsen udløber før den 24. november 2011

Danmark giver kun databeskyttelse ved godkendelse af nye pesticidmidler, der godkendes i Danmark efter, at aktivstoffet er optaget på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet. Danmark har ikke haft nationale regler for databeskyttelse i kemikalieloven før implementeringen af plantebeskyttelsesmiddeldirektivet, og derfor er der ingen databeskyttelse på plantebeskyttelsesmidler, der har været godkendt i Danmark, inden aktivstoffet blev optaget på bilag I til direktivet.

Eksisterende godkendelser – hvor forordningen vil gælde

Eksisterende godkendelser af pesticidmidler, hvor aktivstoffet ikke omfattes af en af de to ovenstående situationer, behandles efter forordningens regler.
Forordningen gælder også i tilfælde, hvor der efter den 14. juni 2011 skal ske tilbagekaldelse af eksisterende godkendelser som følge af ikke-godkendelse af et aktivstof.

Nye godkendelser

Ansøgninger om godkendelse af nye pesticidmidler modtaget den 14. juni 2011 behandles efter forordningens regler.

Safenere og synergister 

Safenere og synergister bliver ikke godkendelsespligtige i Danmark før Kommissionen i en selvstændig forordning har fastsat et arbejdsprogram, der gradvist skal revurdere de safenere og synergister, der er på markedet ved forordningens ikrafttræden.

Miljøstyrelsen orienterer nærmere, når der er vedtaget et arbejdsprogram i EU.

Hjælpestoffer 

Hjælpestoffer kan uden at være godkendt, fortsat indgå i markedsførte plantebeskyttelsesmidler indtil de opføres på bilag III til pesticidforordningen. Bilag III er en negativliste for hjælpestoffer. Hjælpestoffer, der er opført på negativlisten, må per 24. marts 2023 ikke indgå i godkendte plantebeskyttelsesmidler.

Læs mere om implementering af bilag III her.

Adjuvanter 

Adjuvanter bliver ikke godkendelsespligtige i Danmark før der foreligger datakrav, vurderingsprogram og godkendelseskriterier for disse. Reglerne skal fastsættes i en selvstændig forordning af Kommissionen. Det er endnu uafklaret, hvornår dette vil ske.

Miljøstyrelsen orienterer nærmere, når der er vedtaget mere konkrete regler.