Indberetning af salg

Du skal hvert år indberette salget af dine produkter til Miljøstyrelsen.

Indberet dit salg

Journalføring 

Producenter, forhandlere (distributører), importører og eksportører, skal fra den 14. juni 2011 føre journal over de midler, de importerer, sælger m.v. Pligten til at gemme oplysninger gælder i mindst 5 år.

Der er retningslinjer for, hvordan du fører journalen og krav til, hvilke data, du skal bogføre. Der er basiskrav, som gælder alle, og specifikke krav til henholdsvis producenter, importører m.v.

Læs mere under krav efter afgørelsen