Grønt Fremdriftsforum

Grønt Fremdriftsforum består af en mindre kreds af organisationer og foreninger, som særligt skal følge processen omkring Natura 2000-planlægningen.

Grønt Fremdriftsforum mødes et par gange årligt efter behov, og erstatter ikke andre rådgivende udvalg og fora, som for eksempel Vildtforvaltningsrådet, Skovrådet m.fl., der fortsat vil drøfte Natura 2000-spørgsmål indenfor deres arbejdsfelter.

Kommissorium Grønt fremdriftsforum - oktober 2012.pdf