Import og eksport

Import og eksport til og fra EU af arter, produkter eller dele heraf, omfattet af CITES kræver tilladelser. Alt efter formålet og hvilket bilag arten er på, er der behov for forskellige tilladelser.