Miljøvurdering

Miljøstyrelsens miljøvurderingssager

Miljøstyrelsen behandler en række fulde miljøvurderingssager, hvor vi er myndighed efter reglerne i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Styrelsen træffer også afgørelser om, at projekter ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Igangværende miljøvurderingssager  Igangværende screeningssager      Afgørelser om, at projekter ikke er omfattet af krav om miljøvurdering Afsluttede miljøvurderingssager Miljøvurdering- og screeningsafgørelser af bekendtgørelser/planer

Læs om Planer og programmer

Planer og programmer

Miljøvurderinger af planer og programmer foregår på niveauet før projektniveau, og dermed også på et tidligere tidspunkt i beslutningsprocessen end miljøvurdering af konkrete projekter.

Læs om Konkrete projekter

Konkrete projekter

Miljøvurdering af konkrete projekter foretages for anlægsprojekter, inden bygherre får tilladelse til at gå i gang med projektet.

Grænseoverskridende miljøpåvirkninger – Espoo-konventionen

Hvis planer, programmer eller konkrete projekter kan forventes at medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger træder konventionen i kraft.