Støj fra skibstrafik

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du er generet af støj fra hurtigfærger, skibe i havn og speedbåde.

Hurtigfærger

Mange typer af hurtigfærger udsender karakteristisk, lavfrekvent støj. De skal være godkendt inden de må sættes i drift, og Miljøstyrelsens godkendelse indeholder grænser for støjen. Hvis man er generet af støj fra hurtigfærger, skal man henvende sig til Miljøstyrelsen.

Skibe i havn

Hvis du oplever støjgener fra skibe i havn kan du kontakte havnemyndigheden som i mange tilfælde kan være behjælpelig med at få rettet op på det.

Hvis problemet er vedvarende, og havnemyndigheden ikke kan afhjælpe problemet, har kommunen mulighed for at meddele påbud om at begrænse støjen.

Speedbåde

Mange havne har regulativer om hvilke former for sejlads, der må foregå. Ofte er der grænser for, hvor hurtigt motorbåde må sejle i havnen. Politiet kan fastsætte regler om sejlads med motorbåde. Ved mange offentlige strande er der således forbud mod speedbåde.