Er du generet af støj

Hvem kan og skal gøre noget ved støjen. I de fleste situationer skal man henvende sig til kommunen, når man er generet af støj. Nedenfor er en oversigt over de mest almindelige former for støj og en henvisning til, hvilke myndigheder der har mulighed for at gribe ind.

Støjtyper