Forebyggelse af støjgener

I nogle situationer kan der ikke gøres noget ved den generende støj. Så kan forebyggelse måske være løsningen. Det kan du læse mere om på disse sider

Mange mennesker i Danmark er udsat for generende støj fra for eksempel vejtrafik, flytrafik, jernbaner, virksomheder, støjende fritidsaktiviteter eller naboer. Omkring 700.000 boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien.

Støjen kan give stress, hovedpine, søvnbesvær, indlæringsproblemer hos børn, og støj kan forstyrre samtaler og mulighederne for at hvile og koble af. Et forsigtigt skøn siger, at 200 til 500 danskere årligt dør for tidligt af hjertesygdom og forhøjet blodtryk som følge af vejstøj.