Tips om varmepumper

En varmepumpe er en god og klimavenlig varmekilde, men du må ikke selv sætte den op. Det skyldes at varmepumper indeholder HFC-gasser, som er blandt de allermest klimaskadelige gasser, hvis de slipper ud.

Man skal derfor få en autoriseret køletekniker eller en certificeret kølemontør til at stå for installationen. En professionel tekniker vil også sørge for at varmepumpen kommer til at fungere optimalt i forhold til strømforbrug og det opvarmningsbehov. Det er også kun professionelle teknikere, som må nedlukke varmepumpen igen.

Om man skal have fat i en autoriseret køletekniker eller en certificeret kølemontør, er afhængig af om mængden af kølemiddel i varmepumpen er under eller over 2,5 kg. 

For anlæg med under 2,5 kg kølemiddel gælder følgende:

  • Kun autoriseret køleteknikere må installere varmepumper, hvis dette indebære montering og samling af kølekredsløbet. Dette omfatter blandt andet luft-luft splitvarmepumper.

  • Ved køb af en varmepumpe, der er påfyldt fluorholdige drivhusgasser, i fx et byggemarked, skal man som kunde fremlægge dokumentation for, at installeringen bliver foretaget af en autoriseret køletekniker. Dette omfatter ikke hermetisk lukkede varmepumper.

  • Man må ikke selv nedtage sin varmepumpe. Når varmepumpen engang skal nedlukkes og tages ud af drift, skal der tilkaldes en autoriseret køletekniker, som sikrer korrekt håndtering af kølemidlet.

  • Man må ikke selv servicere eller reparere på sin varmepumpe, hvis dette indebærer, at man laver brud i kølekredsløbet. Her skal der også tilkaldes en autoriseret køletekniker.

  • Afhængig af mængden af kølemiddel kan varmepumpen være underlagt krav om lækagekontrol. Dette er for at sikre, at anlægget ikke lækker kølemiddel og ellers fungerer optimalt. Kontrollen skal foretages af en autorisret køletekniker.

Varmepumper med 2,5 kg kølemiddel

For anlæg hvor mængden af kølemiddel i varmepumpen er 2,5 kg eller derover, skal man have fat i en kølemontør, som er certificeret i henhold til Arbejdstilsynets regler om køle- og varmepumpeanlæg, samt være certificeret efter DS/EN ISO 9001:2008 standarden