Valg af el-pære

LED pæren er miljømæssigt det bedste valg, fordi den ikke indeholder kviksølv. Tænk på miljøet og din sundhed, når du vælger lyskilder, og når du skal af med dem igen som affald - både LED pærer og sparepærer skal afleveres særskilt.

De kan se ens ud, men der er stor forskel på forskellige typer elpærer og deres strømforbrug, levetid, affaldssortering og indhold af kviksølv. LED-pærer bruger mindre strøm end andre elpærer, de har en længere levetid end andre pærer, og modsat f.eks. de tidligt så populære sparepærer indeholder LED-pærer og halogenpærer ikke kviksølv.  Kviksølv kan forårsage alvorlige skader på miljø og sundhed. 

Selvom det ikke er muligt at købe sparepære længe, så bruges de stadigvæk i mange hjem. Sparepærer kræver en særlig særlig håndtering, når de går i stykker for at undgå kviksølvdampe.

Alle typer lyskilder skal afleveres til genanvendelse. I nogle kommuner skal sparepærer afleveres som farligt affald. Tjek hvordan med din lokale affaldsordning. 

Tips

  • Når du skal vælge lyskilde anbefaler Miljøstyrelsen en LED pære, der er fri for kviksølv

  • Aflever altid dine lyskilder til genanvendelse - de må ikke smides i skraldespanden

  • Specielt om sparepærer: Støvsug ikke en knust sparepærer - det spreder kviksølv 
    Miljøstyrelsen anbefaler i stedet følgende fremgangsmåde:

Fremgangsmåde ved knust sparepærer

1. Åben vinduet

En sparepære, der går i stykker, frigiver små mængder kviksølvdampe, som du bør undgå at indånde.
Åbn vinduet, og lad det stå åbent, mens du gør rent.

2. Skrab op med karton og tør efter med våd køkkenrulle
Det er vigtigt, at du får samlet alle rester op.
Lad være med at bruge kost eller støvsuger – det spreder kviksølvet i rummet.
Brug i stedet karton til at skrabe resterne op med. Tape kan bruges til at samle rester i sprækker og revner.
Tør efter med våd køkkenrulle for at få de sidste små rester med.

3. Læg resterne i en lufttæt beholder og aflevér på genbrugsstation
Pak resterne mv. forsvarligt ind og læg det i en lufttæt beholder, f.eks. et syltetøjsglas eller en frysepose.
Aflevér det på genbrugsstationen eller til anden kommunal indsamling, hvor der kan afleveres sparepærer.

4. Luft ekstra ud bagefter
Sørg for gennemtræk i 15 minutter efter oprydningen.
For en sikkerheds skyld er det også en god idé at lufte ekstra ud de efterfølgende 14 dage, da der kan være små rester kviksølv tilbage.

Rådene gælder både sparepærer og lysstofrør, der ille er LED.  Intakte sparepærer og lysstofrør frigiver ikke kviksølv.