Grønne tips om levende lys

Levende lys i hjemmet spreder hygge, men de kan også bidrage til et dårligt indeklima. Du kan fjerne en stor del af de sundhedsskadelige partikler fra dine stearinlys ved at følge en række råd.

Stearinlys er hyggelige, men afgiver ved afbrænding små partikler, som blandt andet kan indeholde nikkel, bly og tjærestoffer. Partiklerne og dårligt indeklima kan medføre luftvejsirritationer og hovedpine.  Den største faktor for mængden af partikler er, om lyset soder. Om lyset er et stearin- eller paraffinlys har ikke så stor betydning. Hvis stearinlys brænder ved optimale forhold,  det vil sige med rolig og ikke-sodende flamme - så mindskes de sundhedsskadelige partikler i høj grad. 

Råd om stearinlys

Gå efter svanemærkede lys

Svanemærkede lys må ikke indeholde parfumestoffer, der kan give parfumeallergi, og der stilles blandt andet krav til, hvor meget det må sode. Brænd ikke gelélys helt i bund, så påvirkes indeklimaet af ekstra mange indholdsstoffer ved afbrænding af den sidste lysmasse.

Sørg for at lysene ikke står i træk

Lys soder mindre, når de brænder med en rolig flamme. Du kan overveje at have lyset i et glas, hvis der er træk.

Klip vægen ned til 1 cm

Lys soder mindre, hvis vægen klippes ned til 1cm, før lyset tændes.

Sluk stearinlys, der brænder ustabilt

Sluk altid stearinlys som soder, dvs. har synlig røg. Det betyder at det forurener mere. 

Luft ud og gør rent.

Luft godt ud, når du haft levende lys tændt, for at fjerne de partikler som afgives til luften. Kemikalierne fra lysene lander i dit støv, og bliver derfor fastholdt i hjemmet, hvor du kommer i kontakt med det over længere tid. Derfor er det vigtigt også at fjerne støv regelmæssigt - også fra dine lys.