Regulering af visse midlertidige aktiviteter

Aktiviteter, der kan støve eller støje, kan også være omfattet af miljøregler, selvom de ikke skal have en miljøgodkendelse.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen fastsætter regler om, at visse midlertidige aktiviteter skal anmeldes til kommunen, før de påbegyndes.

De midlertidige aktiviteter omfatter bygge- og anlægsarbejder, nedrivningsaktiviteter, bygningsfacadebehandling samt overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om reguleringen af disse aktiviteter. Vejledningen henvender sig til kommunerne og bygherrer, samt andre interesserede.

Vejledningen omhandler udelukkende den del af miljøaktivitetsbekendtgørelsen, der drejer sig om visse midlertidige aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, herunder støv-, støj- og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder.

Vejledningen beskriver, hvordan kommunen kan bruge Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, når små og store bygge- og anlægsarbejder planlægges og gennemføres. Vejledningen giver også råd om, hvornår meget store projekter bør reguleres på anden vis.

Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter

Vejledningen som samlet pdf kan hentes Vejledningen kan hentes som samlet PDF

De nævnte bekendtgørelser kan findes på retsinformation.