Støj fra fyringsanlæg, varmepumper og lignende

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener fra fyringsanlæg, varmepumper og lignende.

Du skal kontakte kommunen, hvis du oplever gener fra fyringsanlæg, varmepumper og lignende.

Kommunen kan meddele påbud om at begrænse støjen fra fyringsanlæg og andre energiproducerende anlæg som f.eks. varmepumper. Det er også tilfældet med støj fra ventilationsanlæg.

Der er regler for, hvor meget din varmepumpe må støje ved skel. Det er imidlertid ikke muligt at måle støjniveauet, før varmepumpen er installeret. Derfor har Energistyrelsen udviklet et lille støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din luft-vand-varmepumpe.

Beregningen er alene orienterende og tager udgangspunkt i de oplysninger, som du kan indhente fra leverandøren af luft-vand-varmepumpen.

Du kan finde Energistyrelsens støjberegningsprogram her.

Energistyrelsen har også en vejledning: "Styr på støjen – en guide til installation af luft til vandvarmepumper" med henvisning til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.