Støj fra fyringsanlæg, varmepumper og lignende

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener fra fyringsanlæg, varmepumper og lignende.

Du skal kontakte kommunen, hvis du oplever gener fra fyringsanlæg, varmepumper og lignende.

Kommunen kan meddele påbud om at begrænse støjen fra fyringsanlæg og andre energiproducerende anlæg som f.eks. varmepumper. Det er også tilfældet med støj fra ventilationsanlæg.