Støj fra butikker, supermarkeder eller lignende

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever gener af støj fra butikker, supermarkeder eller lignende.

Der kan være støjgener i forbindelse med, at butikkerne får kørt varer til om morgenen.

Prøv i første omgang at tage kontakt til indehaver eller butikschef. Det kan være, at virksomheden ikke er klar over, at der er et støjproblem, og at den er villig til at løse problemet.

Hvis dialogen med virksomheden ikke afhjælper problemet, skal du kontakte kommunen. Kommunen kan meddele påbud om at begrænse støjen, eller f.eks. om at der ikke må køres varer til før kl. 07.