Støj fra butikker, supermarkeder eller lignende

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever gener af støj fra butikker, supermarkeder eller lignende.

Der kan være støjgener i forbindelse med, at butikkerne får kørt varer til om morgenen.

Prøv i første omgang at tage kontakt til indehaver eller butikschef. Det kan være, at virksomheden ikke er klar over, at der er et støjproblem, og at den er villig til at løse problemet.

Hvis dialogen med virksomheden ikke afhjælper problemet, skal du kontakte kommunen. Kommunen kan meddele påbud om at begrænse støjen, eller f.eks. om at der ikke må køres varer til før kl. 07.

Miljøstyrelsen har i 2019 udgivet en vejledning om støj fra varelevering til butikker.

Yderligere klagemuligheder

Hvis det ikke lykkes at komme af med den generende støj ved at snakke med dem, der laver støjen, og det heller ikke hjælper når man inddrager myndighederne, kan man i flere tilfælde klage over det til andre myndigheder.

Læs mere her