Regler, bekendtgørelser og direktiver på luftområdet

Her kan du finde information om regler, bekendtgørelser og direktiver bredt på luftområdet.

Biler, busser og andre køretøjer

Få mere viden om forurening fra køretøjer og hvordan det reguleres

Brændeovne

Få mere viden om forurening fra brændeovne og hvordan det reguleres

Miljøzoner

Læs mere om miljøzoner og hvilke regler, der gælder

Virksomheder

Få mere viden om forurening fra virksomheder, og om hvordan den reguleres

Skibe

Få mere viden om  forurening fra skibsfart

Generelle EU- og FN-regler

Her finder du en liste over direktiver, der opstiller generelle regler for bekæmpelse af luftforureningen.

Luftkvalitet